Referanser

Prosjekt. VA-Anlegg, Hyttfossen – Svean

Byggherre: Klæbu Kommune
Beskrivelse: 5.000 meter grøfter for VA-ledninger
Vannledning Ø315-Ø110
Spillvannsledning Ø200
Vegkryssinger ved hjelp av horisontalboring og pressing av varerør.
Kryssing av Nidelven
Kontraktsum: 11 mill.
Utført : 2001-2002

Prosjekt: Vannledning Hjelset – Sætnan

Byggherre: Stjørdal Kommune
Beskrivelse: 3.980 meter grøft for vannledning
Levering og legging av Ø180 PE 100 pumpevannledning, 3.790 meter
Levering og legging av Ø500 PE 100 vannledning, 2.500 meter
Levering og montering av 28 stk. vannverkskummer.
Elvekryssing.
Kontraktsum: 5,9 mill.
Utført: 1999

Prosjekt: Geving III

Byggherre: Stjørdal Kommune
Beskrivelse: Opparbeidelse av boligfelt.
1.950 meter fjellgrøfter for VA-ledninger
Opparbeidelse av 1.000 meter veg
Kontraktsum: 4,5 mill
Utført: 2000

Prosjekt: Vegforbindelse Storfosna – Kråkvåg

Byggherre: Ørland Kommune
Ola Raaen A/S utførte dette prosjektet som underentreprise for Reinertsen Anlegg AS
Beskrivelse: Bygging av vegforbindelse mellom øyene Storfosna og Kråkvåg.
Boring og sprengning, lasting og transport av 300.000m3 fjell
Plastring med 82.000m3 fjell
Knusing og utlegging av 4.000m3 bærelag.
Kontraktsum: 14,6 mill
Utført: 2002 – 2003

Prosjekt: Veganlegget Geving – Gevingåsen

Byggherre: Stjørdal Kommune
Beskrivelse: Boring, sprengning, lasting, transport og utlegging av 46.000 m3 fjell.
Knusing av 12.000m3 pukk
1000 m VA-grøfter
Forsterkningslag, bærelag, asfaltering og autovern.
Kontraktsum: 9,7 mill
Utført: 2006 – 2007

Prosjekt: Geving 3, byggetrinn 3 og 4

Byggherre: Stjørdal Kommune
Beskrivelse: Klargjøring av boligfelt for 73 nye boligtomter og 32 rekkehus.
1640m veg og 150m gang- og sykkelveg.
3240m VA – grøfter.
Kontraktsum: 14,3 mill
Utført: 2007 – 2008

Prosjekt: Usma Kraft

Byggherre: Trønderenergi
Beskrivelse: Prosjektet ble utført i samarbeid med Kyllo Maskin AS.
Sprengning, graving, fundamentering, omfylling og gjenfylling av 5500m
Grøft for vannledning Ø1400.
Montering av rør, 4.900m GRP Ø1400 og 600m støpejern Ø1400.
Sluttarondering.
Graving og rensk dammer og kraftstasjon.
Tunnelpåhugg og transport av tunnelmasse.
Kontraktsum: 35 mill.
Utført: 2012 – 2013